Fysioterapi på distans

På grund av Coronaepidemin har vi börjat med terapi på distans för att minska på närkontakten människor emellan. Vi använder oss av Viivi Health, som är ett skyddat program med videokontakt mellan terapeut och kund.

Viivi-programmet fungerar via dator, tablett och telefon och kräver att du har fungerande nät samt kamera. Ifall du använder dator, behövs inga åtgärder. Ifall du använder tablett eller telefon behöver du ladda ner en gratis app: Viivi Health. Observera att skärmen är mindre på tabletten och telefonen och därmed kanske svårare att uppfatta rörelser osv. Då du bokar tid till fysioterapin så får du en bekräftelse på e-post, samt en länk till videomottagningen.

Viivi-programmet är lätt att använda. Bekannta dig med det här (på finska):   här

Förfrågningar och tidsbokning:
Fysioterapeut Christa Sågbom 045 883 6560
Fysioterapeut Piia Mäkelä 050 565 1795