Coronavirus – skärpta åtgärder

Uppdaterad 23.11.2020

  • Alla motionsgrupper är igång igen.
  • Konditionssalen är öppen.  Max 10 personer får vistas i salen samtidigt. Var och en desinficerar varje maskin/redskap efter sig (finns flera desiflaskor i salen). Följ även säkerhetsavstånd.
  • Vi rekommenderar starkt ansiktsskydd i alla våra utrymmen. Var och en avgör själv huruvida det är ändamålsenligt att använda ansiktsskydd i konditionssalen.
  • I gymnastiksalen rengör alla själv sin matta och redskap som har använts.
  • Kom endast helt frisk till Servicecentralen.
  • Tvätta alltid händerna minst då du kommer och går.

Kyrkslätts servicecentral – trivs och bli uppiggad!

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral har grundats för att producera tjänster för veteraner, pensionärer och specialgrupper. Vi erbjuder dock tjänster för personer i alla åldrar och i olika kondition. Hos oss kan du delta i gruppmotion, rehabilitera dig med hjälp av fysioterapi, träna i konditionssal eller helt enkelt umgås i våra utrymmen. Servicecentralen färdigställdes år 1991, och den har sedan dess fungerat som kommuninvånarnas rekreationspunkt. Bekanta dig med våra tjänster och kontakta oss för att fråga mer. Du och dina anhöriga är varmt välkomna!

 

Vi erbjuder human service

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder humana tjänster inom många olika delområden. I dessa ingår:

  • konditionssals- och motionsgrupper
  • rehabilitering och fysioterapi
  • boendeservice

När det gäller motionstjänster erbjuder vi konditionssalshandledning och ledda motionsgrupper på olika nivåer. Till fysioterapin kan du komma med eller utan läkarremiss. Vi erbjuder också fysioterapi som köptjänster för Kyrkslätts kommun och för kraftigt funktionshindrade via FPA.  Ytterligare omfattar vår tjänsteproduktion servicebostäder för kommuninvånare med försämrad hälsa.

Aktuellt

Från och med 10.8.2020 är konditionssalen delvis reserverad. Kolla turerna: Konditionssal

Kontorets öppethållningstider: Kontaktuppgifter

 

 

Fysioterapi

Utbildade fysioterapeuter vårdar och rehabiliterar äldre med yrkeskompetens.

Läs mer

Konditionssal

Servicecentralen har en modern och mångsidig konditionssal. Kom och prova.

Läs mer

Motionstjänster

Vi erbjuder mångsidiga motionstjänster för upprätthållandet av de äldres välmående.

Läs mer

Kontakta oss

För oss är det viktigt att kunna erbjuda mångsidiga tjänster inom motion, rehabilitering och välmående. Kontakta oss gärna med detta frågeformulär för att fråga mer.

Du och din familj är varmt välkomna!

Kontakta oss