Bostäder i Kyrkslätts Servicecentral för äldre och funktionshindrade

Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral äger ett servicehus, som erbjuder boende för äldre och funktionshindrade. Servicehusets kontaktuppgifter

Hur ansöker man om bostad?

Man ansöker om bostad med en blankett som man får från servicecentralen. Den kan också skrivas ut via länken nedan. Urvalskriterierna är behovet av serviceboende, inkomsterna och förmögenheten. Invånarna väljs i samråd med kommunen. Komunen SAS-grupp rekomenderar vem som skall få bostaden i Servicehuset. Invånarna står i hyresförhållande med stiftelsen. Vård- och stödtjänsterna produceras av Kyrkslätts kommun.

I huset finns

  • 4 enrummare 28 – 32 m2
  • 16 tvårummare 41 m2
  • 6 tvårummare för två personer 47,5 m2
  • 2 grupphem, sammanlagt 15 bostäder

Här finns blanketten för bostadsansökan.