Fysioterapi i kyrkslätts servicecentral

Fysioterapi

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder förutom mångsidiga motionstjänster och grupprehabilitering även individuell fysioterapi för personer i alla åldrar och kondition. Till den individuella fysioterapin kan du komma med läkarremiss eller utan.

Målet med fysioterapi är att upprätthålla, förbättra och återställa hälsan, funktionsförmågan och rörligheten. Från oss får du handledning och rådgivning, terapeutiska övningar samt manuell och fysikalisk terapi.

På fysioterapeutens mottagning bemöter man klienten som en individ. Vid det första besöket kartläggs klientens situation med en grundlig förundersökning, och på basen av den uppgörs en individuell rehabiliteringsplan. Tyngdpunkten ligger på aktiv rehabilitering. Målet kan till exempel vara att lindra smärta, återställa rörelsebanorna eller kontrollen av rörelserna.


Grupprehabilitering (TOIMI-rehabilitering)

TOIMI-rehabiliteringen är rehabilitering i grupper. Målet är att upprätthålla funktionsförmågan och/eller förbättra den som stöd för att klara sig i hemmet. I gruppen tränar man enligt det individuella programmet balansen, muskelkraften och uthålligheten. Man kan delta i rehabiliteringen genom att betala den själv eller med kommunens betalningsförbindelse