Fysioterapi

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder individuell fysioterapi för personer i alla åldrar och kondition. Till fysioterapin kan du komma med läkarremiss eller utan. Från och med 1.1.2023 kan du inte mera få Kela ersättning för fysioterapi.

Målet med fysioterapin är att upprätthålla, förbättra och återställa hälsan, funktionsförmågan och rörligheten. Från oss får du handledning och rådgivning, terapeutiska övningar samt manuell och fysikalisk terapi. På fysioterapeutens mottagning bemöter vi klienten som en individ och bygger upp en individuell rehabiliteringsplan. Tyngdpunkten ligger på aktiv rehabilitering.

Du kan boka tid via näte:
Tryck här

Du kan även boka tid via telefon:
Christa045 883 6560
Piia 050 565 1795
Sarah 050 346 4553


Kyrsklätts Servicecentral har samarbete även med Fysi Partners ( Fysipartners-OmaFysio )