Fysioterapi

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder individuell fysioterapi för personer i alla åldrar och kondition. Till fysioterapin kan du komma med läkarremiss eller utan. Med remiss får du via oss direktersättning från Fpa, dvs. summan dras av rakt från fysioterapipriset.

Målet med fysioterapin är att upprätthålla, förbättra och återställa hälsan, funktionsförmågan och rörligheten. Från oss får du handledning och rådgivning, terapeutiska övningar samt manuell och fysikalisk terapi. På fysioterapeutens mottagning bemöter vi klienten som en individ och bygger upp en individuell rehabiliteringsplan. Tyngdpunkten ligger på aktiv rehabilitering.


Kyrsklätts Servicecentral har samarbete även med Fysi Partners ( Fysipartners-OmaFysio ) och Kyrkslätts kommun. Från kommunen kan du få en betalningsförbindelse till individuell fysioterapi eller till TOIMI-gruppen. TOIMI-gruppen är grupprehabilitering, vars syfte är att återhämta kroppen efter operation eller skada, samt stöda funktionsförmågan för bland annat kroniskt sjuka som stöd för att klara sig i hemmet och vardagen. I gruppen tränar var och en enligt ett individuellt program i konditionssal. För tillfället har vi tre TOIMI-grupper:
Måndagar kl. 10-11.30
Onsdagar kl. 12.30-14
Torsdagar kl. 10-11.30