Vitala motionstjänster i Kyrkslätt

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder mångsida motionstjänster för personer i alla åldrar. Vi har en modern och mångsidig konditionssal samt ett omfattande utbud av olika gruppmotionstimmar. Kontakta oss när du behöver till exempel fysioterapitjänster, ledning i konditionssalen, rådgivning gällande motionstjänster, motion som förbättrar funktionaliteten eller individuell pilates-ledning. Motionstjänsterna hjälper dig att orka längre och förutom muskelkraft ger de glädje och vitalitet i ditt liv!


Konditionssal

Våra fysioterapeuter gör gärna ett konditionssalsprogram för dig. Till konditionssalen kommer man bekvämt med ett tillträdeskort som första gången måste köpas och laddas på plats hos oss. Dagstiderna är avsedda främst för pensionärer och kvällstiderna för alla över 15 år. Bekanta dig med vår konditionssal och salens tidtabeller!

Gruppmotion

Vi tillhandahåller ledda konditionssalsträningsgrupper, pilates-grupper på olika nivåer och motionsgymnastik. Deltagande i våra motionsgrupper kräver förhandsanmälning. Bekanta dig med våra gruppmotionstimmar och tidtabeller!