Vitala motionstjänster i kyrkslätt – riktar sig i första hand till pensionärer

Kyrkslätts Servicecentral erbjuder mångsida motionstjänster för äldre. I servicecentralen finns en modern och mångsidig konditionssal samt ett omfattande utbud av olika gruppmotionstimmar. Kontakta oss när du behöver till exempel fysioterapitjänster, ledning i konditionssalen, rådgivning gällande motionstjänster, motion som förbättrar funktionaliteten eller individuell pilates-ledning. Motionstjänsterna hjälper dig att orka längre och förutom muskelkraft ger de glädje och vitalitet i pensionärens liv!


Konditionssal

Våra fysioterapeuter uppgör vid behov konditionssalsprogram och in till konditionssalen kommer man bekvämt med tillträdeskortet. Fråga om tillträdeskortet av vår personal. När det gäller de lediga passen är dagstiderna främst avsedda för pensionärer och kvällstiderna för kommuninvånare över 15 år. Bekanta dig med vår konditionssal och salens tidtabeller!

Gruppmotion

Vi tillhandahåller ledda konditionssalsträningsgrupper, pilates-grupper på olika nivåer, chiball-gymnastik och motionsgymnastik. Deltagande i våra motionsgrupper kräver förhandsanmälning. Bekanta dig med våra gruppmotionstimmar och tidtabeller!

Ledd konditionssalsträning

När du önskar ger våra fysioterapeuter även individuell ledd konditionssalsträning. Priset för ledd konditionssalsträning är 65 € (2 x 45 min.)