Vårens motionsgrupper 2024

Vårterminen börjar 8.1 och slutar 17.5.24.

 

1. Kondition 60+

Gruppen innehåller 1h handledd träning i konditionssal och 30min friskvård i gymnastiksalen. Alla grupper är blandgrupper med män och kvinnor över 60 år. Varje deltagare bör kunna röra sig på ett tryggt och säkert sätt, samt smidigt kunna förflytta sig ner till golvliggande och upp tillbaka. Gruppstorlek 16 personer.

Vårterminens pris: 160 €
Måndagar kl. 10-11.30
Tisdagar kl. 14-15.30
Onsdagar kl. 14-15.30
Torsdagar kl. 14-15.30
Fredagar kl. 11-12.30

2. Punttisgrupp

Handledd träning i konditionssal. En grupp med låg tröskel för nybörjare eller personer som rör sig långsamt med eventuella hjälpmedel. Alla deltagare bör kunna röra sig tryggt och säkert. Vid behov kan man delta med personlig assistent. Gruppstorlek 12 personer.


Vårterminens pris:
150 €
Måndagar kl. 14-15
Tisdagar kl. 13-14

3. Pilates och friskvård

Pilates som även innehåller förebyggande kroppsvård. Gruppen är menad för kvinnor och hålls i gymnastiksalen. Mattor och mycket olika redskap finns till förfogande. Gruppstorlek 16 personer.

Vårterminens pris: 135 €
Tisdagar kl. 10-11 och kl. 11-12
Onsdagar kl. 10-11
Torsdagar kl. 10-11

4. Karajumppa

En pilatesinriktad grupp som är menad för män och innehåller bl.a. rörlighetsträning, balans och kroppskontroll. Gruppen hålls i gymnastiksalen och alla redskap samt mattor finns till förfogande. Gruppstorlek 15 personer.

Vårterminens pris: 135 €
Fredagar kl. 10-11

5. Män 60+

En grupp för män som tränar 3x i veckan. Två av träningarna sker i konditionssalen och en i gymnastiksalen.

Vårterminens pris: 280 €
Måndagar, onsdagar, och fredagar kl. 9-10

 

Välkommen med!