Höstens motionsgrupper 2021

Höstterminen börjar vecka 33.
Terminen är 18 veckor lång (16.8-17.12.2021).

 

1. Kondition 60+

Måndagar kl. 10-11.30
Måndagar kl. 14-15.30 (NY GRUPP från och med 6.9, terminsavgift 88 euro)
Tisdagar kl. 14-15.30
Onsdagar kl. 14-15.30
Torsdagar kl. 14-15.30
Fredagar kl. 11-12.30
Höstterminens pris: 105 € 1x/vecka eller 210 € 2x/vecka

2. Män 60+

Måndagar och onsdagar kl. 9-10
Fredagar kl. 8-9 och kl. 9-10
Höstterminens pris: 235 € 3x/vecka eller 155 € 2x/vecka

3. Pilates för män / karajumppa

Fredagar kl. 10-11
Höstterminens pris: 105 €

4. Pilates

Grundnivå på onsdagar kl. 10-11
Mellannivå på tisdagar kl. 10-11 och kl. 11-12
Friskvård och pilates på torsdagar kl. 10-11
Höstterminens pris: 105 €

5. Punttisgrupp

Tisdagar kl. 13-14
Innehåll: Uppgörande av individuellt konditionssalsprogram och ledd konditionssalsträning
Höstterminens pris: 90 €