Vår konditionssal är modern och mångsidig

Hos oss kan du träna i en modern och trivsam konditionssal som lämpar sig för var och en, oberoende ålder eller kondition. För att komma igång måste du komma på plats till vårt kontor för att köpa och ladda ett personligt konditionssalskort. Kortet är i kraft ett år, alltså 365 dagar från laddningen.

Kortet måste stämplas varje gång du går in i salen. Träningstiden är 3h, dvs under samma träning kan du stämpla kortet flera gånger. Vi har kameraövervakning dygnet runt.

Konditionssalens turer 7.9-20.12.2020