Vår konditionssal är modern och mångsidig

OBS! Nya prismodellen är i kraft. Konditionssalen har i fortsättnigen 2 kategorier, över 60 åringar och under 60 åringar. D.v.s priskategorin för pensionärer, studeranden och arbetslösa finns inte mera men alla som är pensionärer hör till priskategorin över 60 år oberoende av ålder.

Hos oss kan du träna i en modern och trivsam konditionssal som lämpar sig för var och en, oberoende ålder eller kondition. För att komma igång måste du komma på plats till vårt kontor för att köpa och ladda ett personligt konditionssalskort. Kortet är i kraft ett år, alltså 365 dagar från laddningen.

Efter att du aktiverat kortet kan du antingen ladda det på plats i kontoret eller på distans. Laddning på distans sker via e-post till adressen :
Meddela hela ditt namn och antal gånger du vill ladda. Alternativen är 10x, 15x, 20x, 30x eller 1 månad. Fakturan får du på e-post.

Kom ihåg att stämpla kortet varje gång du går in i salen. Träningstiden är 1,5h, dvs under samma träning kan du stämpla kortet flera gånger.

Vi har kameraövervakning dygnet runt.

Konditionssalens turer från och med 6.9.2021: