KELA – vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Tarjoamme Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä yksilö- että ryhmäfysioterapiapalveluina.

Kela kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden tai vamman ja siihen liittyvän suoritus- ja osallistumisrajoitteen vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Mikäli olet saanut maksusitoumuksen ryhmäfysioterapiaan, ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele suoraan fysioterapeuteilta ryhmien tilanteesta.

Palvelukeskuksen tilat antavat hyvät puitteet monipuoliselle avoterapialle. Hyvät hoitohuoneet leveine hoitopöytineen mahdollistavat turvalliset siirtymiset ja harjoittelun, vaikka liikkuminen esimerkiksi lattiatasoon olisi muuten haastavaa tai jopa mahdotonta. Avoterapian käytössä ovat myös moderni kuntosali sekä avara liikuntasali, jotka palvelevat erityisesti aikuisten fysioterapiaryhmiä. Polkulaite Motomed ja pilateslaite Reformer ovat yksilökuntoutujien suosiossa.

Kelan järjestämä ja rahoittama terapia on aina asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan sisältyvää. Fysioterapia toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti

Lisää tietoja Kelan etuuksista, mm. kuntoutuksesta, vammaisetuuksista ja matkakorvauksista löydät sivulta www.kela.fi.