Kyrkslätts servicecentral erbjuder även konferensutrymmen och övriga tjänster för kommuninvånarna

Kyrkslätts Servicecentral färdigställdes år 1991 och har sedan dess varit kommuninvånarnas rekreations- och träffpunkt. Vi betjänar kommuninvånarna på ett mångsidigt sätt och erbjuder förutom bostäder och motionstjänster även hobby- och konferensutrymmen som kan hyras. Till exempel använder pensionärsorganisationer och organisationer för specialgrupper huset till möten och hobbyverksamhet. Bekanta dig närmare och kontakta oss för att fråga mer!

Konferensutrymmen

Man kan hyra matsalen (med plats för över 100 personer) och våra konferensutrymmen för tillställningar med cirka 10-25 personer. Hos oss kan du ordna möten, utbildningar eller andra tillställningar för små grupper. Konferensutrymmena kan hyras under tiden mellan kl. 8 – 21. Till mötena är det möjligt att beställa traktering, såsom kaffe eller mat från köket. Förfrågningar görs på numret 050 413 7457.

Måltider

Kyrkslätts Servicecentrals utrymmen kan hyras för konferens- och festtillställningar. Restaurangen har över 100 platser och den är därmed en utmärkt plats för större fester. Trakteringen till din fest kan beställas genom Kyrkslätts kommun.

Fotvårdare

I våra utrymmen verkar även en registrerad fotvårdare, som utför professionellt arbete för dina fötters välmående, alltsedan 1984. Fotvårdaren finns tillgänglig på vardagar i Kyrkslätts Servicecentral. Ring och fråga mer!

Fotvårdare Mona Sandström, 040 523 3599